Vad är alg.exe? Ska jag bort det?

Alg.exe står för Application Layer Gateway service och är en system process som används för att ge tillgång till nätverk för program, inklusive operativsystemet. Vanligtvis är det inte rekommenderat att avsluta detta program igenom Aktivitetshanteraren eftersom du då kommer förlora all tillgång till internet tills nästa omstart eller windows inloggning.
Alg.exe tillåter applikationer (tillexempel IM klienter, RTSP, BitTorrent, SIP och FTP) på en värddator att dymaniskt använda sig av passiva TCP/UDP portar för att kommunicera med kända portar på en server. Denna fil låter vissa program ta sig igenom brandväggen.

Vad händer om jag tar bort alg.exe?
Om du tar bort alg.exe kommer du att blockera kommunikationsportar eller för avancerade användar öppna upp flertalet portar i branväggen och skapa säkerhetsläckor i systemet. Datorn kommer vara öppen för utomstående hot.

Alg.exe är förknippad med Application Level (eller Layer) Gateway Service och NAT (Network Address Translation), och behövs tillsammans med en brandvägg för att hålla nätverket säkert.

Alg.exe är en system process, det är en säker fil och utgör inte något hot.

VARNING!!!
Vissa maskar, inklusive BraveSentry, började använda alg.exe namnet för att gömma sina processer. Du borde utföra en systemskanning med FortectIntego eller SpyHunter 5Combo Cleaner spion-programs skanner eller annan välkänd program vara för att leta efter maskar som använder sig av alg.exe processen om du har anledning att tro att den har ändrats.

Alg.exe finns vanligtvis i “C:\WINNT\SYSTEM32\” på Windows 2000 och “C:\WINDOWS\SYSTEM32\” på Windows XP.
Om filen alg.exe använder en annan sökväg så kan det vara en mask, trojan eller ett virus! Vi rekommenderar starkt att du skannar systemet med ett anti-spyware program för att undvika framtida infektioner.

“REKOMMENDERAD ÅTGÄRD AV PC MAGAZINE: Om en tredjeparts brandvägg varnar dig att ALG.exe begär tillåtelse, kolla så att du inte använder dubbla brandväggar. Om du inte är det, stäng av ICF. Om du varken använder ICF eller ICS och blir varnad om att ALG.exe försöker använda internet, neka det. En trojansk häst eller mask kan försöka använda den som bakdörr.” [source]

Alg.exe är en körbar fil som, ifall den är infekterad, startar en parasit eller startar några av sina komponenter. Den mest populära parasiten soma nvänder alg.exe för skadliga syften är Brave Sentry. Om du har några tvivel på om alg.exe fungerar som det ska så borde du skanna ditt system med ett välkänt anti-spyware verktyg.

Offer
gör det nu!
Ladda ner
Fortect Nöjdhets-
Garanti
Ladda ner
Intego Nöjdhets-
Garanti
Kompatibel med Microsoft Windows Kompatibel med macOS
Vad ska man göra om det misslyckas?
If you failed to remove virus damage using Fortect Intego, submit a question to our support team and provide as much details as possible.
Fortect Intego har en gratis begränsad skanner. Fortect Intego erbjuder en mer grundlig skanning när du köper den fulla versionen. När gratis skannern upptäcker virus så kan du fixa dem med gratis manuell reparation eller köpa den fulla versionen så att de kan fixas automatiskt.
Alternativ Mjukvara
Olika programvara har olika syften. Om du inte lyckades fixa de skadade filerna med Fortect, prova då att köra SpyHunter 5.
Alternativ Mjukvara
Olika programvara har olika syften. Om du inte lyckades fixa de skadade filerna med Intego, prova då att köra Combo Cleaner.
Borttagning guider på andra språk