Användarvillkor

Uppdaterad

Tack för att du besöker Utanvirus. Vänligen läs informationen nedan noggrant innan du går in på sidan, eftersom användning av den och/eller nedladdning av mjukvara som erbjuds här indikerar att du går med på dessa Användarvillkor. Om du inte accepterar, vänligen sluta använda denna webbplats.

Termerna ”Utanvirus.se”, ”Tjänst”, ”Sida”, ”vi”, ”oss” refererar till ägaren av denna sida; termen ”du” refererar till användaren av denna sida.

  1. Utanvirus.se är en allmänt åtkomlig webbsida för allmänna ändamål som är dedikerad åt att bekämpa spionprogram. Det är en informativ sida som tillhandahåller en premiumtjänst för information utan kostnad för medlemmar och icke-medlemmar på denna sida. Sidan inkluderar databasen av spionprogramparasiter, nyheter relaterade till internetsäkerhet och spionprogram, mjukvara utvecklad för borttagning av spionprogram, filer relaterade till personlig säkerhet, sekretess och/eller spionprogram, och en ”Fråga oss”-sektion.
  2. Sidan kan vara affilierad med alla produkter som rekommenderas på den. Vissa av dessa produkter (antispionprogram, antivirus, optimerare, etc.) kostar. Vi kan få affileringskommission när våra besökare köper någon av de produkter som rekommenderas av Utanvirus.se. Det är alla legitima program och har testats innan de lades till på sidan. När du laddar ner mjukvara från Utanvirus.se faller dock hela risken på dig. Sidan tar ingen ansvar för exaktheten eller funktionen hos rekommenderade program.
  3. Utanvirus.se och dess affilierade recenserar eller bevakar inte webbsidor kopplade till Tjänsten eller publicerade rättningar, ändringar, beskrivningar eller kommentarer på denna sida. När du klickar på länkar från Utanvirus.se accepterar alla användare att Utanvirus.se inte är ansvarigt för exaktheten eller innehållet på dessa länkar.
  4. Besökare kan publicera kommentarer och tillhandahålla feedback till Utanvirus.se och dess affilierade. Du går med på att inte publicera eller skicka något upphovsrättsskyddat, olagligt, skadligt, hotande, ovettigt, kränkande, förtalande, vulgärt, obscent, hatfyllt, eller material som är rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande, inklusive men inte begränsat till material som uppmanar till beteende som kan anses vara ett brott, bryta mot andras rättigheter eller annars kränka en lokal, statlig, nationell eller internationell lag.
  5. Att publicera information från upphovsrättsskyddat material är inte tillåtet och dina kommenterar, rättningar, ändringar och beskrivningar kommer tas bort från denna sida. Utanvirus.se och dess affilierade förbehåller sig rätten att på eget bevåg ändra, vägra att publicera eller ta bort allt inskickat eller publicerat material. Utanvirus.se och dess affilierade förbehåller sig rätten att på eget bevåg neka åtkomst till sidan/sidsystem som tillhandahålls för allmän användning. Ej tillåten eller olaglig användning av sidan kan resultera i krav på ersättning.
  6. Användning av Tjänsten och Sidan görs på din egen risk. VARKE UTANVIRUS.SE ELLER NÅGON AV DESS AFFILIERADE ÄR ANSVARIGA MOT DIG ELLER NÅGON ANNAN FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄGGLIGA, KONSEKVENSIELLA, SPECIELLA, STRAFFBARA ELLER LIKNANDE SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV, ELLER DIN OFÖRMÅGA ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA, TJÄNSTEN OCH SIDORNA OCH DEN INFORMATION SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ TJÄNSTEN OCH SIDORNA ELLER SOM KOMMER FRÅN ALLA HANDLINGAR SOM TAS SOM SVAR PÅ ELLER SOM ETT RESULTAT AV INFORMATION SOM FINNS TILLGÄNGLIG I TJÄNSTNE OCH PÅ SIDORNA. DU AVSÄGER DIG HÄRMED ALLA TYPER AV KRAV MOT UTANVIRUS.SE OCH DESS DOTTERBOLAG, DIVISIONER, AFFILIERADE, AGENTER, REPRESENTANTER OCH LICENSHAVARE SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTE OCH SIDORNA SAMT INFORMATION SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DESSA.
  7. Alla kommentarer, rättningar, redigeringar som du publicerar eller skickar genom Tjänsten och/eller Sidorna är, och kommer behandlas som, icke-konfidentiell och icke-proprietär. Du tar fullt ansvar för allt du publicerar eller skickar och du ger Utanvirus.se och dess affilierade rätten att redigera, kopiera, publicera och distribuera all informatoin eller innehåll du skickar eller publicerar för alla syften.
  8. Som en besökare på Utanvirus.se kan du komma att motta regelbundna e-postuppdateringar och enstaka e-postmeddelanden från administratörerna. Du kan informeras om nya funktioner och förbättringar. Vi försöker begränsa e-postkontakten så mycket som möjligt från systemadministratörer, men när ett e-postmeddelande skickas och återlämnas på grund av ej fungerande e-postadress, kommer vi försöka lokalisera rätt adress från en länkad webbplats, och om detta inte fungerar kommer din information avaktiveras.
  9. Detta användaravtal och alla dispyter som uppstår på grund av eller i relation till Tjänsten och Sidan skall bestämmas över, tolkas och verkställas av Litauens lagar. Genom din användning av eller publicering på denna sida går du med på, men inte begränsat till, de nuvarande villkor som listas i detta avtal.
  10. Brott mot dessa Användarvillkor kommer orsaka avslut av åtkomsten till denna sida och borttagning av publicerad information. Alla dispyter som uppstår genom användning av Utanvirus kommer bestämmas över av Litauens domstolar.

Du kan läsa mer om Utanvirus-projektet i Om Oss. Sekretesspolicy, Ansvarsfriskrivning och Offentliggörande kan hittas här. Om du har några frågor kan du nå oss via Kontakta Oss.