Vad är rundll32.exe? Ska jag bort det?

rundll32.exe

Rundll32.exe är en äkta Microsoft Windows operativ system process, som är ansvarig för att ladda och köra dynamic link library (.dll) filer. Rundll32.exe kommer med alla versioner av Windows OS och fungerar genom att använda sig av en funktion som är tagen från en specifik DLL modul. I icke-tekniska termer, den hjälper till att utföra DLL filer och placera deras arkiv in i systemets minne. Under inga förhållanden ska du avsluta denna process, eftersom den är nödvändig för att systemet ska fungera korrekt.

Varning, FARA!

Spyware (spionprogram), adware (reklamprogram), keyloggers, trojaner och andra virus gömmer sig ofta bakom rundll32.exe processen. OBS, äkta rundll32.exe filer är normalt placerade i mappen C:\Windows\System32. Om din fil är placerad på annat ställe, rekommenderar vi skarpt att du genomsöker systemet med ett anti-malware (anti-skadeprogram) program. Ondsinta rundll32.exe kan vara sammankopplade med Trojan horses StartPage, ZenDown, Redbohon eller Wowcraft. Utöver det, kan det även användas av en hacker för att använda ditt system som en bot eller till att sprida malware (skadeprogram)

Offer
gör det nu!
Ladda ner
Diagnostik program Nöjdhets-
Garanti
Ladda ner
Diagnostik program Nöjdhets-
Garanti
Kompatibel med Microsoft Windows Supported versions Kompatibel med OS X Supported versions
Vad ska man göra om det misslyckas?
If you failed to remove virus damage using Reimage, submit a question to our support team and provide as much details as possible.
Reimage är ett rekommenderat verktyg för att söka igenom ditt system efter möjliga hot och dålig programvara. Test versionen av denna produkt kommer hitta skadliga program på ditt system.
Källa: https://www.2-spyware.com/file-rundll32-exe.html

Borttagning guider på andra språk


Filer
Mjukvara