Oroande statistik: de flesta skadliga skräpmejlen bär på ransomware

Vi har nyligen talat om detta års plötsliga ökning av skräppostaktivitet, som redan har slagit 2010 års rekord. Vi är inte längre förvånade över att hitta tiotals eller hundratals skräpmejl i dina inkorgar varje dag. De mer erfarna användarna har läst sig att ignorera dem, men de användare med mindre erfarenhet löper fortfarande risk att drabbas av ”teknisk support”- eller nätfiskebedrägerier. Vidare kan också en oförsiktig hantering av skräppost leda till en allvarlig datorinfektion. I nuläget är ransomware det största näthotet. Dessa program är destruktiva; när de har tagit sig in i datorn, låser de filerna på hårddisken och eventuellt anslutna externa lagringsutrymmen. Sedan uppmanar de offren att betala en lösensumma för att kunna få tillbaka sina filer.

Locky-viruset var ett av de första ransomware vars utvecklare använde skräppostmetoden för att sprida sitt skadliga program. Även om liknande teknik hade använts tidigare, lyckades Locky att utnyttja denna metod i en aldrig tidigare skådad omfattning. Flera uppföljningar av Locky, såsom Zepto och ODIN ransomware, använde exakt samma metod för att ta sig in i sina offers datorer. Värt att notera är också att Proofpoint:s nyligen lanserade ”Threat Summary” för tredje kvartalet 2016 visar att en så stor andel som 96,8 procent av all världens mottagna mejl bär på Locky eller en version av detta sabotageprogram. Proofpoint nämner också andra ransomware, såsom CryptFile2, MarsJoke och Cerber, som kanske inte spridits i samma högra grad men ändock spridits aktiv det senaste kvartalet. Totalt sett, uppskattas spridningen av ransomware ha tiodubblats sedan 2015. Detta är särskilt oroande siffror och bevisar bara skräppostkampanjerna är mer aktiva än någonsin, medan en stor del av nätanvändarna fortfarande är dåligt informerade om nätsäkerhet eller helt enkelt väljer att ignorera den. Dessvärre bidrar dessa tendenser bara till än mer spridning av skräppost som är smittade med sabotageprogram.

Mot bakgrund av denna skrämmande statistik, undrar du kanske om det överhuvudtaget är möjligt att skydda sig mot ransomware. Låt oss vara ärliga; utvecklare av sabotageprogram är ofta mycket kreativa när det handlar om metoder för att lura användarna till att ladda ner infekterade skräppostbilagor. Dessa bilagor kan handla om fakturor som ser legitima ut, böteslappar, orderbekräftelser och till och med officiella handlingar, men du ska aldrig förhasta dig med att ladda ner en sådan bilaga, även om du tror att du kan lita på den person som skickade den. Istället ska du kontrollera avsändaren och säkerställa att mejlet är säkert och avsett för dig. Vi rekommenderar också starkt att du har en säkerhetskopia av all din viktiga information och lagrar den på en extern lagringsenhet i händelse av nödfall.

Om utvecklaren
Alice Woods
Alice Woods

Tycker om att lära användare om virusskydd...

Kontakta Alice Woods
Om företaget Esolutions

Läs på andra språk