Integritetspolicy

Uppdaterad

Denna integritetspolicy innehåller vilkoren för hantering av era personliga uppgifter och integritet.

Insamling av information

Följande information samlas in från användaren:
a) registreringsinformation för att kunna prenumerera på nyhetsbrev och delta i forumet
b) Information som behövs för att kunna skriva inlägg.
Emailadresser som skrivits in i rätt fält kommer inte utlämnas till en tredje part om inte lagen så kräver. Informationen kan inte skyddas om den skrivs in i delar som är designade att vara offentliga, såsom foruminlägg eller kommentarer.
Analytiska progampaket används för att förbättra hemsidan och felsöka olika problem.
a) Google Analytics. Google analytics opt-out tool kan laddas ner här http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ifall problem uppstår med detta. Google analytics använder cookies.
b) hey.lt (visar information om unika användare samt totalt antal besök på sidan).
c) server loggar, som nästan alla hemsidor i världen.

Cookies

sitename.se kan komma att använda session cookies för att tillåta åtkomst till visa delar av hemsidan som kräver inloggning. (t.ex forumet)
sitename.se visar annonser och information från tredje-part, vilket kan innehålla cookies för att tillhandahålla relevant info till besökare. Detta inkluderar men är inte begränsat till:
a) AddThis
b) Google Adsense/DFP och Kontera för visualisering av annonser genom nätverk.
c) Relaterade nätverk för nerladdning av program (element5,cleverbridge.com, onenetworkdirect.com,cj.com och några andra nätverk).
d) Analytiska programpaket som nämnts tidigare.
Detta görs för att identifiera varifrån besökaren kommit ifrån eller för att tillhandahålla en skräddarsydd surfupplevelse.
Ansvaret för information som inhämtas av dessa cookies vilar hos dessa tredje-parter. Om dessa vill undvikas kan man stänga av cookies eller tillåta de man vill ha kvar. Några av de rabbaterade erbjudanden på hemsidan gäller ej ifall cookies är avslagna, eftersom rabatter kan vara erbjudna endast till regelbunda läsare.

Infomationsskydd och användande av denna information

Det finns tillfällen då insamlad information eller information som kan identifiera en användare inte kan skyddas på hemsidan. Detta innefattar personlig information som användaren själv är ansvarig för att publicera. Inget ansvar tas för personlig information som publiceras på offentliga ställen på hemsidan eller skickas via e-mail till andra medlemmar på hemsidan. Inget ansvar tas heller för insamlad information som olagligt lämnats ut av tredje-part.
Notera att insamlad infromation kan utlämnas till tredje-part, dock endast ifall detta anses nödvändigt och med användarens kännedom för vissa tredje parter. Det kan även lämnas ut till statliga juridiska instanser om detta finns nödvändigt.

Säkerheten och konfidentialiteten kring hanteringen av användarens information är väldigt viktig. Tekniska, administrativa och fysiska säkerhetslösningar används för att skydda användarens information från icke-behörig personal och olämplig hantering. Trots detta är inga säkerhetsanordningar perfekta och ogenomträngliga. Det finns en liten risk att denna site kommer gå ihop eller köpas upp av ett annat företag. I sådana fall kommer den information som insamlats (dvs information från Google analytics, lagrade kommentarer, server-loggar och annan information) att vara bland de överförda tillgångarna.

Länkade sidor och annonser

För att försöka medverka till en ökad upplevelse för besökaren inkluderas tredje-partens länkar på hemsidan. sitename.se förväntar sig att alla länkade sidor respekterar användarens integritet. Var medveten om att dessa tredje-parter kan ha egna integritetsföreskrifter och informationshanteringspolicy. sitename.se är inte ansvariga för andra hemsidors agerande eller riktlinjer. Några av annonsörerna kan inhämta egen information för att veta ifall en annons redan setts av en användare, eller för att på annat sätt förbättra upplevelsen.

Hemsidans använding

Genom att använda denna hemsida så går du med på innehållet i denna integritetspolicy.