Det här är ’FBI Online Agent’ – en förbättrad version av ’FBI virus’

Meet FBI Online Agent – an improved version of FBI virusOm din dator har blockerats av FBI och dess ombud uppmanar dig att betala $200 i böter för diverse lagbrott, bör du dubbelkontrollera detta krav. Enligt säkerhetsexperter är risken stor att din dator har smittats av den senaste versionen av ’FBI Virus’, som olovligen använder sig av Federal Bureau of Investigations namn för att få pengar av dig. ”Den här versionen kallas ’FBI Online Agent’. Den är fullkomligt falsk och behöver tas bort från systemet omedelbart”, säger säkerhetsexperter.

Som väntat har ’FBI Virus’ förbättrats dag för dag. Från att ha börjat som en stor och till synes officiell varning, fylld av FBI:s officiella logotyper och andra förslagna detaljer, använder dess senaste version en uppdaterad skrämseltaktik: ’FBI Online Agent’ ger bara allmänna uppgifter om användaren. Den här fingerade ”ransomware”-varningen (ransomware är en mjukvara som kräver en lösensumma av dig) visar en nedräkningstimer, ärendenummer, ansvarig agent och FBI:s adress. Självklart radar den också upp en mängd illegala aktiviteter som till exempel upphovsrättsintrång, pornografibrott, marknadsföring av terrorism och liknande men den visar inte längre användarens plats eller IP-adress. Det får oss att tro att detta ’FBI virus’ är tänkt för en bredare publik och syftar till att dess tillverkare ska tjäna mer pengar.

Även om ’FBI Online Agent’ är förändrad jämfört med sin tidigare version försöker den på samma sätt få användare att tro att det är en äkta varning från FBI, som måste följas. Den försöker utfå $200 från varje offer genom att tvinga honom eller henne att köpa en MoneyPak-kupong. Det huvudsakliga tecknet som tydligt visar att din dator är smittad av denna ”ransomware” är en illvillig varning om att ”’FBI Online Agent’ har blockerat din dator av säkerhetsskäl”.

Du bör vara uppmärksam på att dessa bedragare förväntas förbättra den skadliga koden till att i framtiden bli än farligare och mer komplicerad. Utöver detta finns det även en mycket stor risk för att de också förändrar sina sätt att sprida viruset. I syfte att undvika att din dator drabbas av ”ransomware” rekommenderas starkt att undvika de gratisprogram (freeware och shareware) som för tillfället erbjuds på Internet. Dessutom är det mycket viktigt att följa normala försiktighetsåtgärder när du använder Internet för att undvika att din dator smittas av cyberinfektioner.

Läs på andra språk