Decentraliserad autonom organisation: Framtiden för hantering av online-plattformar

DAO ger oss yttrandefrihet och de oändliga möjligheterna hos ett socialt nätverk

Decentraliserad autonom organisation: Framtiden för hantering av online-plattformar

Internet är ett fantastiskt verktyg som ger oss tillgång till oändlig information och möjlighet att knyta kontakter med människor över hela världen. Sociala medier och nyhetskällor är dock ofta censurerade, vilket riskerar att skada objektiviteten och yttrandefriheten. Decentraliserade Autonoma Organisationer (DAO) har utvecklats som nästa teknologiska framsteg för yttrandefrihet på nätet.

Till skillnad från traditionella internetplattformar arbetar DAO:er enligt en decentraliserad modell där det inte finns någon central auktoritet som kontrollerar informationsflödet. Detta skapar en miljö med öppenhet och transparens där användarna har friheten att uttrycka sig utan rädsla för censur eller motåtgärder.

DAO är en relativt ny förvaltningslösning med ursprung i kryptovalutamarknaden, men den är inte exklusivt avsedd för personer med anknytning till kryptovalutor. DAO är helt enkelt ett koncept för hur internet ska fungera om vi vill uppleva frihet.

Cross social plattform som drivs på detta sätt är proportionellt kontrollerad av alla medlemmar genom tokens. Om du har ens en token kan du alltså vara med och rösta med andra användare, föreslå idéer och gemensamt hantera hela plattformen. Detta innebär att det nyhetsflöde som dikteras av en liten handfull personer (vilket hittills har varit normen) försvinner och att yttrandefrihet tar över.

Denna lösning öppnar enorma möjligheter för alla, inklusive nyhetsskribenter och vanliga användare som vill kommunicera fritt och få tillgång till information av alla slag. Genom att bryta sig loss från den strikta censuren kan användare av en sådan portal få obegränsad tillgång till den senaste informationen från båda sidor av murarna.

Blockkedjeteknik är ett säkrare sätt att driva online-plattformar

DAO-portaler ger användare ökad kontroll och äganderätt över sin data. På traditionella internetplattformar överlåter användarna ofta sina datarättigheter till plattformen, och uppgifterna kan sedan användas för riktad reklam eller säljas till tredjepartsannonsörer. DAO-användarna behåller dock äganderätten till sina uppgifter och har större kontroll över hur uppgifterna används och delas.

En av de största fördelarna med DAO cross-sociala plattformar är att de drivs av blockkedjeteknik, från engelska ”blockchain technology”. Blockkedjeteknik är en distribuerad bokföringsteknik som möjliggör säker, transparent och oföränderlig bokföring. Detta gör det nästan omöjligt för någon att manipulera eller ändra den data som lagras på blockkedjan vilket säkerställer integriteten hos den information som delas på dessa plattformar.

Blockkedjeteknikens decentraliserade karaktär gör dessutom att det inte finns någon enda punkt där fel kan uppstå, vilket gör den mycket motståndskraftig mot cyberattacker och dataintrång. Detta är särskilt viktigt eftersom hackare hela tiden hittar nya sätt att attackera sina offer och gammal säkerhetsteknik håller på att bli nästintill värdelös.

Innehållsskapare kan tjäna pengar online genom DAO

Traditionella nyhetskällor är centraliserade och därmed sårbara för partiskhet och censur. Decentraliserade nyhetsplattformar baserade på DAO:er erbjuder en lösning till dessa problem. Plattformarna möjliggör en mer demokratisk och transparent miljö där bidragsgivarna har kontroll över det innehåll som publiceras.

DAO-baserade nyhetsplattformar ger också bidragsgivare incitament att publicera innehåll av hög kvalitet. Medarbetare kan tjäna tokens genom att skicka in artiklar och delta i beslutsprocessen. Detta incitament leder till ett mer engagerat nätverk och en övergripande högre kvalitet på innehållet.

Det betyder också att DAO-plattformen är ett enkelt sätt för vem som helst att tjäna pengar online. Intäkterna beror på ansträngning, aktivitet, regelbundenhet och förmåga att locka till sig fans och följare. På DAO-plattformen kan varje medlem skicka tokens till en annan medlem som svar på innehållet de skapar.

Med andra ord omvandlas aktivitet på DAO-plattformen till belöningar. Ju mer aktiv en användare är, desto fler tokens får hen. Tokens tjänas in för olika aktiviteter som att skapa engagerande innehåll, svara på undersökningar och ge råd. Även användare som inte är skribenter kan tjäna pengar på denna typ av social plattform, men ju fler olika aktiviteter de ägnar sig åt på portalen, desto fler tokens kan de samla på sig.

Sammanfattningsvis representerar DAO-plattformar en teknisk revolution för yttrandefriheten på nätet. Dessa plattformar erbjuder många fördelar, inklusive transparens, säkerhet, meningsfulla konversationer, intäkter och äganderätt till data. När fler människor blir medvetna om fördelarna med dessa plattformar kan vi förvänta oss att se en förändring mot en mer decentraliserad och öppen onlinemiljö.

Om utvecklaren
Jake Doevan
Jake Doevan - Livet är för kort för att slösa bort tid på virus

Kontakta Jake Doevan
Om företaget Esolutions