Att förebygga viruset Locky: 5 tips för att ta kontroll

Det är svårt att hitta internetanvändare som inte har hört talas om viruset Locky och den storskaliga skada det har orsakat på hela online-världen. Om du sällan använder internet och kanske inte är medveten om detta virus eller varför det löper amok, kan vi gladeligen upplysa dig om detta cyberhot. Viruset Locky är ett gisslanprogram som riktar in sig på din personliga data och krypterar dem. Efter det visar det ett lösenbrev där man kräver en specifik summa pengar för att ge tillbaka den krypterade datan. På grund av detta virus komplexitet har det lyckats infektera tusentals datorer över hela världen, och tros ha svindlat sig till miljontals dollar från privatpersoner och företag. Överraskande nog har detta virus ännu inte stoppats, utan härjar fortfarande i den virtuella världen. Därför vill vi tillhandahålla dig med några rekommendationer för att hjälpa dig förebygga infiltration av Locky och minimera dess skada. Dessa listas nedan:

  • Undvik att öppna misstänkta e-postmeddelanden eller spam som verkar ha skickats från statliga inrättningar. Man har märkt att skadeprogrammet föredrar att sprida sig självt via e-postmeddelanden som är fyllda med bifogningar i Word- eller JavaScript-format. Akta dig för alla meddelanden som har titlar såsom ”ATTN: Invoice J-98223100” eller liknande. Även om du regelbundet har kontakt med inrättningarna ifråga ska du fråga dem direkt om du har några som helst tvivel. Om du arbetar för ett företag ska du instruera dina kollegor att vara försiktiga med all e-post som kommer från okända avsändare. Du bör även berätta för dem om detta hot.
  • Gör regelbundet säkerhetskopior av dina systemfiler. Du kan använda externa diskar, lösningar på internet, molnsparning och liknande lösningar för att hålla dina kopior av värdefulla filer säkra. Notera att data som förvaras via online-lösningar (Dropbox, Google Drive eller Microsoft OneDrive) i de flesta fall kan påverkas av gisslanprogram eftersom de är uppkopplade mot din dator via nätverket.
  • Installera pålitlig säkerhetsmjukvara. Det är viktigt att ha en eftersom du kan missa infekterade filer, och framförallt trojaner, som har en tendens att maskera sig själva mästerligt. Vidare är det vitalt att uppdatera ditt antispionprogram och antivurus regelbundet så att mjukvaran får de senaste virusdefinitionerna så ofta som möjligt. Ett antiskadeprogram kan ofta komma väl till hands även när du har att göra med mindre skadeprogram.
  • Uppdatera din systemmjukvara regelbundet. Att uppdatera är verkligen väsentligt. Att ha den senaste versionen av en webbläsare betyder att risken för att gisslanprogram kan kapa dig minimeras. Vidare kan förnying av systemprogram inte bara försäkra effektiv prestanda, utan även minskad möjlighet för korruption.
  • Avaktivera macro-inställningar. En av de mer intressanta bitarna av gisslanprogrammet Locky är att det aktiverar sig självt om macro-inställningar är aktiverade på systemet. Om de inte är det så ber det dig att aktivera dem. Du bör självklart ignorera en sådan uppmaning. Oavsett att macron är avaktiverade i Microsoft från början. bör du säkerställa att inställningarna på din dator och dina kollegors datorer är rätt.

För att summera bör dessa säkerhetsåtgärder hjälpa dig att hålla dig säker från gisslanprogram. Du måste dock vara realistisk och komma ihåg att ’hoppas på det bästa, förbered för det värsta. Om du infekteras ska du läsa borttagningsguiden för Locky.

Om utvecklaren
Lucia Danes
Lucia Danes - Virusforskare

Kontakta Lucia Danes
Om företaget Esolutions

Läs på andra språk