Användaravtal

Uppdaterad

utanvirus.se användaröverenskommelse

1. utanvirus.se är en offentlig öppen hemsida inriktad mot att bekämpa spyware. Informationsportalen utanvirus.se är gjort för internetanvändare, av internetanvändare. Dokument och beskrivningar, uttryckta, underförstådda eller garanterade av medlemmar eller icke-medlemmar på denna hemsida, är på dessa individers egna ansvar. All information riktighet, copyright erkännande, bildcopyright och användande, och all annan form av information ansvaras för av varje besökare eller skribent. utanvirus.se varken garanterar, bekräftar eller ansvarar för information som publicerats på spyware-, villkor-, artiklel- , filsidor eller på något av meddelandepanelerna.

2. utanvirus.se tillhandahåller en premiumservice med information utan extra kostnad för medlemmar och icke-medlemmar på denna hemsida.

3. Ansvarsfriskrivning: Tjänsten och hemsidan innehåller information, fakta och kommentarer från olika individer och organisationer. TJÄNSTEN AND HEMSIDAN TILLHANDAHÅLLS “SOM DEN ÄR” UTAN GARANTIER AV NÅGOTDERA SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INNEFATANDE MEN INTE BEGRÄNSATT TILL TITELGARANTIER ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE, ANNAT ÄN DE GARANTIER SOM ÄR ÅLAGGDA OCH EJ GÅR ATT UTESLUTAS, REGLERA ELLER FÖRÄNDRA UNDER LAGAR APPLICERBARA FÖR DETTA AVTAL. VARKEN JSC ELEKTRONIAI SPRENDIMAI ELLER DESS DOTTERBOLAG GÅR I GOD FÖR ELLER ÄR ANSVARIGA FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN AV ÅSIKTER, RÅD ELLER UTTALANDEN HOS DENNA TJÄNST ELLER PÅ HEMSIDAN.

4. Tjänsten och hemsidan includerar databaser av spyware parasiter, handlingar relaterade till internetsäkerhet och spyware, företag relaterade till spyware, filer relaterade till personlig säkerhet, integritet och/eller spyware och editerbara sektioner och kommentarer som tillåter användare att korrigera information, publicera information och ge feeback till utanvirus.se och associerade tjänster. Du går härmed med på att inte publicera något copyrightskyddat, olagligt, skadligt, hotfullt, oanständigt, trakasserande, nedsättande, vulgärt, obscent, vanhelgande, hatfullt, rasistiskt, etniskt eller på annat sätt anstötande material, innefattande men ej begränsat till material som uppmuntrar till beteende som innebär ett brott mot lagen, kränker andras rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen. Dessutom går du med på att inte publicera, editera eller kommentera information eller korrespondans som inte är gjord av någon professionell. Du är ansvarig för att kompensera och avsäga utanvirus.se och dess associerade partners från all skuld som kan tänkas uppkomma på grund av material som du publicera, kommenterat, editerat eller skickat. Trots att utanvirus.se och dess associerade partners kan tänkas att vid olika tillfällen övervaka och granska kommentarer, publiceringar, korrektioner och överföringar på hemsida, så är varken utanvirus.se eller dess associerade tjänster tvungna att göra detta. Du erkänner härmed att utanvirus.se och dess partners inte kontrollerar informationen som finns tillgänglig på hemsidan och att kommentarer, korrektioner, åsikter, råd, uttalanden, tjänster, erbjudanden eller annan information eller innehåll som presenteras eller finns utspritt på någon sida av siten tillhör deras respektive upphovsmän som är helt ansvariga för innehållet. utanvirus.se och dess associerade partners reserverar sig själva rättigheten att efter eget tycke, editera, neka att publicera eller avlägsna material som sänts in eller publicerats under kommentarer eller andra paltser där meddelanden publiceras. utanvirus.se och dess associerade partners reserverar sig rättigheten att efter eget tycke neka access till system och sidor som är ämnade för allmänt användande av gemenskapen på hemsidan.

5. Du använder tjänsten och hemsidan på egen risk.
VARKEN utanvirus.se ELLER NÅGON AV DESS ASSOCIERADE PARTNERS SKALL BLI ANSVARIGINFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN PÅ GRUND AV FÖRLUST ELLER SKADA ELLER ANNAN DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, VIKTIG, SPECIELL, STRAFFANDE ELLER ANNAN SKADA SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV DIN ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV, ELLER DIN OFÖRMÖGENHET ATT KOMMA ÅT ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER HEMSIDAN OCH DESS INFORMATION, ELLER UPPKOMMANDE PÅ GRUND AV HANDLINGAR TAGNA PÅ SOM SVAR PÅ ELLER SOM RESULTAT AV INFORMATION TILLGÄNGLIG VIA TJÄNSTEN ELLER PÅ HEMSIDAN. DU AVSTÅR HÄRMED IFRÅN ALLA KRAV OCH FORDRINGAR PÅ utanvirus.se OCH DESS FILIALER, AGENTER, DIVISIONER, PARTNERS, REPRESENTANTER OCH LICENSGIVARE SOM KAN KOMMA ELELR HAR UPPKOMMIT UNDER DITT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN OCH HEMSIDAN OCH DEN INFORMATION SOM FINNS DÄR.

6. Kommentarer, korrektioner, editeringar som du publicerar eller skickar till denna tjänst och/eller hemsidorna är, och kommer hanteras som, icke-konfidentiell och ej ägandeskyddat. Du tar på dig fullt ansvar för allt du publicerar eller skickar och du ger utanvirus.se och dess partners rätten att editera, kopiera, publicea eller sprida information eller innehåll som du publicerar eller skickar oavsett anledning.

7. utanvirus.se och dess partners granskar inte eller övervakar hemsidor som finns länkade från tjänsten eller från publicerade korrektioner, editeringar, beskrivningar, kommentarer på denna site. När du klickar på en link från utanvirus.se så godkänner du att utanvirus.se inte är ansvarig för riktigheten eller innehållet av dessa länkar. Att publicera information som är copyrightskyddad är inte tillåtet och dina kommentarer, korrektioner, editeringar och beskrivningar kommer tas bort från hemsidan.

8. Som en medlem, icke-medlem eller besökare av utanvirus.se kommer du få regelbundna mailuppdateringar och ibland mail från administratörerna. Då nya funktioner läggs till och skapas kommer du bli informerad om dessa eller inkluderad i dem, några av dem kan vara e-mailbaserade. Vi går in för att begränsa kontakten från systemadministratörerna så mycket som möjligt, dock ifall ett mail returneras på grund av en felaktigt adress kommer vi att försöka lokalisera den korrekta adressen från länkade hemsidor och ifall detta misslyckas kommer din information att stängas av (om du upptäcker att din information stängts av på grund av felaktig kontaktinformation, hör av dig till oss med den korrekta informationen och sänd in din information på nytt).

9. Detta användaravtal och tvister som uppkommer på grund av eller relaterade till denna tjänst eller hemsidor kommer att regleras av, tolkas och upprättshållas i enlighet med Litauisk lag. I och med ditt användande av, eller ditt publicerande på denna site så ger du ditt godkännande till men ej begränsat till denna lista av överenskommelser i detta avtal.

10. Förbrytelser mot dessa användarvillkor kommer resultera i avstängning från tjänsten och hemsidorna och den publicerade informationen eller kommentarerna kommer att tas bort.