Hur man tar bort sabotageprogram

av Jake Doevan - - Uppdaterad | Typ: Sabotageprogram

Sabotageprogram (eng: ”malware”) är en abstrakt term, som beskriver flera olika typer av skadliga program. Dessa inkluderar trojaner, datormaskar, rootkits, ransomware, PC-hot och även potentiellt oönskade program (PUP). Sabotageprogram installeras ofta på datorn utan användarens vetskap eller godkännande genom att utnyttja sårbarheter i säkerhetsystemet. Bara uppdaterade antisabotageprogram kan förmå att förhindra infiltrering. Säkerhetsexperter uppmanar användare att installera ett ansett program som skyddar deras datorer mot sabotageprogramsattacker. 

Sabotageprogram används oftast för att påbörja obehörig aktivitet på datorn och generera inkomst till programmets ägare. Det kan utformas i syfte att stjäla personlig information, såsom inloggnings- och bankuppgifter, eller för att försöka att kryptera värdefulla filer på datorn och begära att användaren ska betala en lösensumma i utbyte mot dekrypteringsnyckeln. Vissa versioner av sabotageprogram (annonsprogram, webbläsarkapare och liknande) används dock endast för att visa reklam och annonser på användarens dator i syfte att dra in pengar genom pay-per-click. Nästan alla sabotageprogram har förmågan att blockera legitima säkerhetsprogram. Dessutom kan de också uppdatera sig själva, starta nedladdningar av ytterligare sabotageprogram och orsaka säkerhetshål på det angripna PC-systemet. 

Sabotageprogrammens utveckling

Det första exemplet av sabotageprogram dök upp 1986, då två bröder från Pakistan lanserade ett program känt som Brain. Detta anses vara det första viruset som var kompatibelt med IBM. Det spreds via disketter och orsakade endast irriterande meddelanden på det angripna PC-systemet.

Nästa allvarliga hot dök upp först 1992. Det kallades Michelangelo och ansågs vara mycket likt dagens virus. Enligt olika rapporter, drabbades nästan 20 000 PC-användare av dataförlust orsakad av Michelangelo-viruset.

Vid början av 2000-talet, kunde säkerhetsexperter börja notera en allvarlig tillväxt av sabotageprogram. Moderna virus, såsom datormaskar och trojaner, började att spridas. Infekterade PCs kopplades ihop i botnät, som utvecklades till enorma kassakor. 

Idag blir virusutvecklarna mer och mer seriösa och lanserar mer moderna versioner av virus. Det har rapporterats att antalet versioner av sabotageprogram har ökat från en miljon till 96 miljoner sedan 2005. Ganska imponerande, va?

Sabotageprogrammens infiltreringsmetoder

Sabotageprogram kan spridas genom olika metoder. De vanligaste är: 

  • Illegala och infekterade webbsidor: Illegala webbsidor har alltid ansett vara den huvudsakliga spridningsmetoden för sabotageprogram. Flertalet av dessa sidor är fyllda med pornografiskt innehåll, men du kan också infekteras genom att besöka spelsidor, nedladdningssidor eller till och med legitima nyhetssidor som har tillfogats skadliga koder av hackare.  
  • Infekterade mejl och bilagor: Denna spridningsmetod grundar sig på botnät som används för att skicka missledande e-post till mottagare. Dessa falska mejl syftar till att övertala användare att klicka på skadliga länkar eller ladda ner en infekterad programfil. Hackare har den senaste tiden ökat antalet falska mejl eftersom användare har svårt att kontrollera deras tillförlitlighet innan de laddas ner. 
  • Skadliga annonser: Sabotageprogram kan också spridas genom skadliga annonser och länkar – en allt vanligare metod. Dessa länkar och annonser kan förkläs som uppdateringar av nödvändiga program, information om rabatter och erbjudanden om att delta i undersökningar. När användaren klickar på en sådan länk eller annons, frisläpps sabotageprogrammet och orsakar oönskad aktivitet.  
  • Andra sabotageprogram: Olika typer av sabotageprogram kan användas för att starta nedladdningar av ytterligare skadliga program på den infekterade PC:n. Om din dator är infekterad med ett ransomware eller falskt antispionprogram, kan också ytterligare virus ha installerats utan ditt godkännande, såsom annonsprogram eller webbläsarkapare.

Symptom på en sabotageprogramsattack

Ett av de vanligaste tecknen på att din dator är infekterad med ett sabotageprogram är falska säkerhetsmeddelanden och missledande varningsmeddelanden på datorskrivbordet. Det kan då handla om något av följande sabotageprogram: 

Den första gruppen av hot syftar till att skrämma användarna och få dem att tro att de har att göra med ett ansett säkerhetsprogram som försöker att varna dem om virus. Men i själva verket är det enda syftet med dessa varningar att få användarna att köpa ett falskt antispionprogram. Den andra gruppen uppvisar ett varningsmeddelande om att du måste betala en böter för illegal nätaktivitet. Ransomware kan också kryptera dina personliga filer och uppmana dig att betala en lösensumma för att återställa filerna. 

Om du har upplevt omdirigeringar i webbläsaren eller ett omåttligt antal poppupp-annonser, är du infekterad med följande sabotageprogram: 

Dessa sabotageprogram grundar sig på pay-per-click, så deras huvudsyfte är att kapa webbläsaren och visa olika typer av poppupp-annonser. När användaren klickar på dessa, omdirigeras hen till sponsrade webbsidor. Majoriteten av dessa program är inte skadliga, men de stör användaren med oönskat och ibland skadligt innehåll. 

Sabotageprogram kan också orsaka systemtröghet, stabilitetsproblem, prestandarelaterade problem och blockeringar av säkerhetsprogram. Dessvärre hjälper inte dessa symptom med att identifiera en specifik typ av sabotageprogram för de är involverade i nästan samliga virus: 

Var och en av dessa sabotageprogram utgör mycket stora påfrestningar på datorns resurser. Dessutom kan de enkelt blockera legitima säkerhetsprogram för att försöka att förhindra att man tar bort sabotageprogrammen. Tänk på att om du ignorerar dessa symptom, kan du komma att erfara ytterligare problem, såsom identitetsstöld och förlust av bankuppgifter och annan information. Slutligen, kan sabotageprogram göra din dator sårbar för andra hot i framtiden.

Exempel på sabotageprogram

PC Optimizer Pro. Detta program kan också läggas till kategorin ”falska PC-optimeringsverktyg”, eftersom det utmärker sig för att kunna förbättra datorns prestanda. Detta stämmer dessvärre inte. Dess aktivitet baserar sig på värdelösa systemskannrar som rapporterar om påhittade registerord, skadliga filer och andra systemkomponenter som påstås försämra PC:ns prestanda. När PC Optimizer Pro väl har lyckats övertyga användarna om att de måste ta bort en viss ”skadlig” data från sina datorer, omdirigeras de till programmets köpsida. Du ska naturligtvis aldrig köpa den licensierade versionen, eftersom du inte kommer att märka av någon förbättring av din dator efter nedladdning.

COM surrogate-viruset. Detta är ett särskilt farligt exempel på sabotageprogram, som också har kategoriserats som en ”trojan”. När det har tagit sig in i systemet, kan det enkelt ändra datorns inställningar, övervaka din datoraktivitet och stjäla din personliga information. Det kan också starta nedladdningar av andra hot utan ditt godkännande eller din vetskap. Viruset har aktivt sprids med hjälp av falska uppdateringar av Flash Player och FLV Player. Det uppskattas att tusentals datorer redan har infekterats med , COM Surrogate-viruset.

DNS Unblocker. Även om de flesta annonsprogram inte medför några allvarliga problem på din dator, bör DNS Unblocker undvikas. Först och främst, kan det orsaka ett omåttligt antal poppupp-annonser och liknande reklaminnehåll i samtliga webbläsare. För det andra, kan det använda dessa annonser för att omdirigera dig till skadliga webbsidor. Slutligen, kan det samla in information om ditt surfbeteende och sedan dela denna data med relaterade (och orelaterade!) parter. 

Borttagning av sabotageprogram

Den säkraste metoden för att ta bort sabotageprogram är att använda ett tillförlitligt antisabotageprogram. Endast denna automatiska borttagningsmetod kan hjälpa dig med att identifiera samtliga versioner av sabotageprogram och ta bort samtliga skadliga komponenter. Du kan dock ha att göra med ett avancerat sabotageprogram, som har förmågan att blockera ditt säkerhetsprogram. Om vårt rekommenderade borttagnings-verktyg inte lyckades lösa dina datorproblem, ska du följa nedanstående steg:

  • Upprepa installation av antisabotageprogrammet. Ändra sedan namnet på programfilen och öppna den; 
  • Starta om datorn i Felsäkert läge och installera antisabotageprogrammet igen; 
  • Installera ett alternativt antisabotageprogram; 
  • Använd funktionen SpyHunter Spyware HelpDesk;
  • Kontakta 2spyware:s kundsupport via ”Fråga oss”-fliken.

Senast tillagda sabotageprogram i databasen

Information uppdaterad: 2016-10-25

Läs på andra språk

Antisabotageprogram