Hej
Jag har fått upp ett meddelande i min mobil som säger: Systemvarning! Samsung \\\’r infekterad är infekterad av virus och batterit har skadats .fortsätt med instruktionerna föt att tgärda problemet.stäng inte dt här fönstret ** avsluta på egen risk.
detta i en svart systmruta
bakom dtta ligger en googlebild som säger 2 virus har upptäckts & en ruta att klicka på för att ta bort batteriviruset.
vad ska jag göra?